Bestuur

Ton Kropf (voorzitter)

Hans de Greef (penningmeester)

Adriaan van de Velden (secretaris) †

Mieke Campman (2e secretaris)

Marc Haarler

Anton van der Hijden

Remco Lansbergen

Hans Timmermans

Henk Bos (erelid)