Behoud Zwembad

De Belangenvereniging heeft een projectgroep in het leven geroepen om de dreigende sluiting van zwembad de Smelen te voorkomen.

Het bad is indertijd geprivatiseerd en heeft door de jaren heen steeds gemeentelijke subsidie ontvangen. De gemeenteraad stelt deze subsidie (regelmatig) ter discussie waardoor het voortbestaan van het bad bedreigd wordt.

Doelstelling van de projectgroep is met behulp van burgerparticipatie de continuïteit van een zwemvoorziening in Geldrop te waarborgen. Dit door (mede) ontwikkelde plannen te bespreken c.q. te beoordelen met daarbij een open oog en oor voor de belangen van de direct aanwonende leden en andere belanghebbenden.

Hiertoe voert zij onder meer gesprekken met:

  • Gemeente Geldrop.
  • Laco (eigenaar van het bad).
  • Politieke partijen.
  • Onderzoekbureaus.