Algemene Ledenvergadering 2004

Algemene ledenvergadering
Belangenvereniging Zesgehuchten
d.d. 29 januari 2004 goed bezocht.

Algemene ledenvergadering is uitstekend verlopen. Behoorlijke opkomst, alom waardering en goede sfeer.

De ledenvergadering (ALV) stond in het teken van terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitblikken op het nieuwe jaar. Het zittende bestuur werd met algemene stemmen (bij acclamatie) herkozen. We zien dat als een bewijs, dat we goed bezig zijn. Dat bleek overigens ook in het tweede deel van de ALV: veel locale politici, onder wie alle wethouders van de nieuwe gemeente Geldrop-Mierlo, waren daarbij aanwezig. In hun aanwezigheid werden enkele speerpunten voor het nieuwe verenigingsjaar voor het voetlicht gebracht.

De invoering van breedbandinternet (‘Kenniswijk’), de gewraakte tariefsverhogingen door kabelaar UPC, wijkvoorzieningen (o.a. ten aanzien van de infrastructuur), geluidsoverlast (door de snelweg) in Genoenhuis, milieubeleid en andere onderwerpen passeerden de revue. 

De aanwezigen leden en raadsleden/wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo.

De bestuursleden van de Belangenvereniging Zesgehuchten.