Algemene Ledenvergadering 2006

Algemene ledenvergadering
Belangenvereniging Zesgehuchten
d.d. 2 februari 2006 goed bezocht.

Algemene ledenvergadering is uitstekend verlopen. Behoorlijke opkomst, alom waardering en goede sfeer.

De ledenvergadering (ALV) stond in het teken van terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitblikken op het nieuwe jaar. Het zittende bestuur, dat zich herkiesbaar had gesteld, werd met algemene stemmen (bij acclamatie) herkozen. een bestuurslid hefet zich niet herkiesbaar gesteld: Joop Camerlink. Als dank voor zijn geleverde inzet kregen hij tijdens de vergadering een aandenken aangeboden. In het tweede deel van de ALV waren de locale politici uitgenodigd. Enkele raadsleden en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, waren daarbij aanwezig. In hun aanwezigheid werden enkele speerpunten voor het nieuwe verenigingsjaar voor het voetlicht gebracht.

De bestuursleden van de Belangenvereniging Zesgehuchten. 
Afscheid van Joop Camerlink als bestuurslid.
Joop met zijn cadeau als aandenken.