Algemene Ledenvergadering 2009

Algemene ledenvergadering
Belangenvereniging Zesgehuchten
donderdag 29 januari 2009.

De 21e ALGEMENE LEDENVERGADERING

Inhoudelijk goede ledenvergadering. Goede onderwerpen en er was een algemene instemming met de koers en het BZ jubileum voorstel.
Er is afscheid genomen van Wim Hoefman als bestuurs lid.

Gast sprekers hebben een toelichting gegeven over de WMO.