Algemene Ledenvergadering 2010

Algemene ledenvergadering
Belangenvereniging Zesgehuchten
donderdag 28 januari 2010.

De 22ste ALGEMENE LEDENVERGADERING

Algemene ledenvergadering is uitstekend verlopen. Behoorlijke opkomst, alom waardering en goede sfeer.

De ledenvergadering (ALV) stond in het teken van terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitblikken op het nieuwe jaar. Het zittende bestuur, dat zich herkiesbaar had gesteld, werd met algemene stemmen (bij acclamatie) herkozen. tevens
werd drie nieuw bestuursleden aan het bestuur toegevoegd: nl Hans Mutsaers, Jos Broekhuisen en Tom Kropff.

 

Bestuur 2010