Algemene Ledenvergadering 2011

Algemene ledenvergadering
Belangenvereniging Zesgehuchten
donderdag 27 januari 2011.

De 23ste ALGEMENE LEDENVERGADERING

Algemene ledenvergadering is uitstekend verlopen. Behoorlijke opkomst, alom waardering en goede sfeer.

De ledenvergadering (ALV) stond in het teken van terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitblikken op het nieuwe jaar. Het zittende bestuur, dat zich herkiesbaar had gesteld, werd met algemene stemmen (bij acclamatie) herkozen.

  • Verslag algemene ledenvergaderingĀ  d.d. 27 januari 2011, lees meer –>
  • JAARVERSLAG BELANGENVERENIGING ZESGEHUCHTEN 2011, lees meer –>
  • Verslag algemene ledenvergaderingĀ  d.d. 28 januari 2010, lees meer –>
  • JAARVERSLAG BELANGENVERENIGING ZESGEHUCHTEN 2010, lees meer –>

Bestuur 2010