Algemene Ledenvergadering 2013

Algemene ledenvergadering
Belangenvereniging Zesgehuchten
donderdag 31 januari 2013 .

Algemene ledenvergadering is uitstekend verlopen. Matige opkomst, alom waardering en goede sfeer.

De ledenvergadering (ALV) stond in het teken van terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitblikken op het nieuwe jaar. Het zittende bestuur, dat zich herkiesbaar had gesteld, werd met algemene stemmen (bij acclamatie) herkozen.

  • Verslag algemene ledenvergadering  d.d. 31 januari 2013, lees meer –>
  • JAARVERSLAG BELANGENVERENIGING ZESGEHUCHTEN 2013, lees meer –>
  • Verslag algemene ledenvergadering  d.d. 26 januari 2012, lees meer –>
Groeps foto bestuur