Algemene Ledenvergadering 2014

Algemene ledenvergadering
Belangenvereniging Zesgehuchten
donderdag 27 februari 2014.

De 26ste ALGEMENE LEDENVERGADERING

De Algemene ledenvergadering is gehouden op donderdag 27 februari.
De vergadering was goed bezocht. 34 leden waren aanwezig tijdens het huishoudelijke gedeelte, in totaal 60 mensen bezochten de themabijeenkomst over het energiecollectief
.
Twee hoofd thema’s, woningisolatie (energiebesparing), aanschaf van zonnecollectoren (energieopwekking).

Groeps foto bestuur