Algemene Ledenvergadering 2016

Algemene ledenvergadering
Belangenvereniging Zesgehuchten
vrijdag 23 februari 2016.

De 27ste ALGEMENE LEDENVERGADERING

De Algemene ledenvergadering (ALV) is gehouden op donderdag 23 februari in het verenigingslokaal aan het Tournooiveld 10.
De vergadering was goed bezocht.
.

De voorzitters van de commissies vertelden tijdens de ALV waar de commissies zich het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden.
De penningmeester gaf een toelichting op de financiƫle stukken: inkomsten-uitgaven 2015; balans 2015 en begroting 2016.
De kascontrolecommissie meldde dat de boekhouding in orde is bevonden.
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten voor het bestuur aangemeld. De zittende 10 bestuursleden willen blijven en gaan dan ook door het komende jaar.

Groeps foto bestuur