Algemene Ledenvergadering 2017

Algemene ledenvergadering
Belangenvereniging Zesgehuchten
dinsdag 21 februari 2017.

De 29ste ALGEMENE LEDENVERGADERING

De Algemene ledenvergadering (ALV) is gehouden op dinsdag 21 februari in het verenigingslokaal aan het Tournooiveld 10.

De voorzitters van de commissies vertelden tijdens de ALV waar de commissies zich het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden.
De penningmeester gaf een toelichting op de financiƫle stukken: inkomsten-uitgaven 2016; balans 2016 en begroting 2017.
De kascontrolecommissie meldde dat de boekhouding in orde is bevonden.
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten voor het bestuur aangemeld. De zittende 9 bestuursleden willen blijven en gaan dan ook door het komende jaar.

De vergadering was matig bezocht.

  • Voorlopig verslag algemene ledenvergadering  d.d. 21 februari 2017, moet nog goedgekeurd worden, lees meer –>
  • Verslag algemene ledenvergadering  d.d. 23 februari 2016, lees meer –>
  • JAARVERSLAG BELANGENVERENIGING ZESGEHUCHTEN 2016, lees meer –>
  • Verslag algemene ledenvergadering  d.d. 27 maart 2015, lees meer –>
  • JAARVERSLAG BELANGENVERENIGING ZESGEHUCHTEN 2015, lees meer –>