Lidmaatschap 2023

Met uw lidmaatschap ondersteunt u het werk van de Belangenvereniging Zesgehuchten. Als lid wordt u op de hoogte gehouden, hebt u inspraak en kunt u deelnemen aan activiteiten. Wilt u lid worden, geef ons dat dan door via mail.

De jaarlijkse contributie bedraagt normaal minimaal 2,27 euro. Lidmaatschap gaat per huishouden. Het lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd.

Wanneer u een bijdrage wilt storten voor ons werk onder deze moeilijke omstandigheden dan waarderen dat natuurlijk uitermate. Dit is mogelijk via storting op ING rekening

NL41 INGB 0002 8944 41

ter attentie van Belangenvereniging Zesgehuchten.

De meeste banken geven het adres van de storter niet standaard door aan de ontvanger. Daarom verzoeken wij u om u straatnaam, postcode en huisnummer te vermelden in het mededelingen veld bij de overschrijving.