Resultaten

In de loop van haar bestaan heeft de Belangenvereniging Zesgehuchten met en voor de bewoners veel bereikt.

Een greep uit de activiteiten, die (mede) dankzij de inzet van de Belangenvereniging resultaten hebben opgeleverd:

Bronzenwei / Eindhovenseweg

 • (Her)inrichting wijk  Bronzenwei met betrekking tot woonerven, speel- en
  groenvoorzieningen;
 • Voorkomen via Raad van State van sluiproute Gijzenrooiseweg-Papenvoort;
 • Uitdiepen spoortunnel Eindhovenseweg;
 • Schadevergoeding verkregen voor bewoners Bronzenwei wegens niet leveren kasten;
 • Bemiddeld in kwesties als o.a. onvoldoende verwarming, uitblijvende bestrating;
 • Overleg inzake aanleg van de Gijzenrooiseweg en de daarbij behorende  verkeersvoorzieningen, zoals een niet voorzien fietspad langs deze weg;
 • Herinrichting Eindhovenseweg;
 • Ludieke actie inzake overlast hondenpoep en realisering Jeugd Opvangplek (JOP);
 • Herinrichting groenvoorzieningen.

Centrum Zesgehuchten / algemeen

 • Herinrichting Rielsedijk en voorkomen van de kap van de eiken aldaar;
 • Overleg inzake herinrichting kerkplein;
 • Realisering telefooncel bij de kerk;
 • (Wijk)uitzendingen via lokale omroep Mistral Radio (inmiddels studio 040);
 • Herinrichting Hoog Geldrop;
 • Realisering peuterspeelzaal in het Gemeenschapshuis;
 • Overleg inzake realisering retentiebassin nabij Rielsedijk;
 • Overleg inzake aanleg golfterrein;
 • Acties verdere uitbreiding bebouwing aan de Rielsedijk;
 • Herinrichting Papenvoort;
 • Behoud van zwembad de Smelen, herontwikkeling terrein/gebied.

Beekweide

 • Realisering van het eerste Buurtpreventieproject: Beekweide-zuid;
 • Verwijderen van geluidsoverlast veroorzakende verkeersvoorziening op het Tournooiveld;
 • Bestemming Levensschool Tournooiveld;
 • Fietspad, hondenuitloopterrein en speelvoorzieningen;
 • Overleg inzake overlast hangjongeren, voorkomen van een graffitiwand;
 • Verplaatsing van de kermiswagens naar een industrieterrein;
 • Overleg (overlastgevende) activiteiten in het park van de Beekweide;
 • Realisering van nieuwbouwcomplex de Jonkvrouw;
 • Regelmatige wijkschouw.

Genoenhuis

 • Inrichting op het gebied van groen- en speelvoorzieningen;
 • Vrijliggend fietspad Emopad;
 • Verlaging van drempels Laan van Tolkien;
 • Realisering van vergoedingen voor het niet leveren kasten bij woningen Elendil;
 • Maatregelen tegen wateroverlast tuinen Aragorn;
 • Overleg inzake geluidsoverlast A67;
 • Overleg inzake diverse verkeersvoorzieningen, verkeersveiligheidsplan;
 • Realisering basisschool de Ganzebloem;
 • Realisering van een buurtsportzaal/gymzaal bij de Ganzebloem;
 • Overleg over de realisering van supermarkt Gijzenrooiseweg (AH) en verlaging van het appartementencomplex;

Activiteiten/voorlichting
Naast de wijkactiviteiten is de Belangenvereniging actief op het gebied van natuur, veiligheid en milieu. Zo heeft de Belangenvereniging informatieavonden gehouden over o.a.:
afvalverwerking, zonne-energie, jeugd- en jongerenproblematiek, valpreventie, brandveiligheid, inbraakpreventie etc.. Ook is er aandacht voor de realisering van een zogenaamd plukbos.

Ter gelegenheid van elk lustrum heeft de Belangenvereniging de bevolking van Zesgehuchten een geschenk aangeboden:
5 jaar: de restauratie van het voormalig gemeentewapen van Zesgehuchten op de zijgevel van het voormalig gemeentehuis (tot 1919) aan het kerkplein;
10 jaar: markeringsborden op de voormalige gemeentegrenzen van Zesgehuchten;                                   15 jaar: het kunstwerk 6G in beekloop, kruising Gijzenrooiseweg/Eindhovenseweg;
20 jaar: de vlag van Zesgehuchten en de compositie van de mars
Six Flags voor en door Harmonie Euphonia;
25 jaar: een AED in een vandaalvrije kast aan het Gemeenschapshuis. Donatie van een boom in het kasteelpark;
30 jaar: in voorbereiding.