Vergaderschema

Wilt u een vergadering bijwonen – om de sfeer te proeven of een specifiek onderwerp te berde te brengen? U bent van harte welkom.

We stellen het op prijs indien u van tevoren even contact met ons opneemt.

De bestuursvergaderingen vinden ongeveer eens per maand plaats, doorgaans op dinsdagavond.

Projectvergaderingen vinden plaats afhankelijk van het project.

Vergaderlocatie: Gildestraat, in voormalig Josephinehof,  Geldrop

Wilt u een vergadering bijwonen maak dit dan tijdig kenbaar via mail.

Belangenvereniging Zesgehuchten, vergaderschema 2023
Bestuursvergadering, aanvangstijd 20:00 uur
Di 28 februari
Di 28 maart
Di 18 april
Di 9 mei ALV
Di 20 juni
Di 26 september
Di 31 oktober
Di 28 november
Di 19 december