Vergaderschema

Wilt u een vergadering bijwonen – om de sfeer te proeven of een specifiek onderwerp te berde te brengen? U bent van harte welkom.

We stellen het op prijs indien u van tevoren even contact met ons opneemt.

De bestuursvergaderingen vinden ongeveer eens per maand plaats, doorgaans op dinsdagavond.

Projectvergaderingen vinden plaats afhankelijk van het project.

Vergaderlocatie: Gildestraat, in voormalig Josephinehof,  Geldrop

NB: i.v.m. de corona crisis vinden bestuursvergaderingen alleen plaats indien en voor zover veilig mogelijk conform de richtlijnen van het RIVM !!

Wilt u een vergadering bijwonen maak dit dan tijdig kenbaar via mail.

Er zal dit jaar geen algemene ledenvergadering worden gehouden. Desgewenst kunt u ons schriftelijk via ons mailadres vragen stellen.

Belangenvereniging Zesgehuchten, vergaderschema 2020
Bestuursvergadering, aanvangstijd 20:00 uur
Di 28 januari
Di 3 maart
Onderstaande data onder voorbehoud i.v.m. corona crisis
Di 21 april >>>>> uitgesteld (corona)
Di 26 mei  >>>>> uitgesteld (corona)
Di 30 juni  >>>>> uitgesteld (corona)
Di 25 augustus  >> uitgesteld (corona)
Di 29 september  >> doorgegaan
Di 27 oktober >> uitgesteld (corona)
Di 24 november
Di 15 december

1ste bestuursvergadering 2021: Di 26 januari

Algemene ledenvergadering: Di 2 maart 2021