A67

De Belangenvereniging heeft een projectgroep A67 in het leven geroepen naar aanleiding van aanhoudende klachten van de inwoners van de wijk Genoenhuis over geluids- en fijnstofoverlast van deze weg. De projectgroep bestaat uit zowel bestuursleden als inwoners van de wijk.

De doelstelling van deze groep is de overlast met behulp van  meetapparatuur in kaart te brengen en de resultaten onder de aandacht van de verantwoordelijke wegbeheerder(s) te brengen. Indien noodzakelijk  willen wij streven naar duurzame voorzieningen om de overlast te beperken c.q. te doen verdwijnen.

Hiertoe voert zij onder meer gesprekken met:

  • de gemeente Geldrop.
  • Rijkswaterstaat.
  • Politieke partijen.
  • Leveranciers van meetapparatuur m.b.t. geluid en fijnstof en overlast verminderende voorzieningen.
  • Onderzoeksbureaus.
  • Omgevingsdienst.