Doelstellingen

De inwoners van Zesgehuchten actief te betrekken in de eigen collectieve woonconsumenten belangenbehartiging waarbij het algemeen belang voor het individueel belang gaat.

Hoe:

door aan te sluiten bij ontwikkelingen als:

– de kracht en de kennis van de eigen inwoners;

– een terugtredende overheid;

– een nog slechts faciliterend gemeentebestuur;

– zelfvoorzienigheid;

– wijkgericht werken.